BOLZ


Els bols són la primera forma en la ceràmica utilitària.
El seu primer ús, molt funcional, va sorgir de la necessitat de recollir aigua.
Avui dia són peces multiús que es troben a totes les cases.


BOL CLÀSSIC

BOL AU VENT